W trosce o komfort Oddechu

KOFLATOR.PL

Odwiedź Stronę sklepu

Zadbaj w chorobie o komfort

Sam dokonaj właŚciwego wyboru

Historia, zastosowanie

Udrażnianie dróg oddechowych
Wentylacja nieinwazyjna (NIV), nieinwazyjne wsparcie usuwania wydzieliny zostały opracowane podczas epidemii polio w 1940 i 1950 roku. W roku 1953 zostały wyprodukowane różne przenośne urządzenia wspierające kaszel (np. OEM Cofflater przenośna maszyna wspierania kaszlu, St Louis, MO, USA).

Zastosowanie asystora kaszlu

Koflator może być stosowany w trybie ręcznym lub automatycznym, przez maskę, ustnik lub rurkę tracheotomijną. Początkowo urządzenie jest skonfigurowane tak aby podać ciśnienia, które są tolerowane przez pacjenta. Ze wzrostem tolerancji ciśnienia są podnoszone i wspomagają skuteczny kaszel. Garstang badał pacjentów po urazie rdzenia i stwierdził, że 89% preferowało koflator do usuwania wydzieliny; 89% uważało również, że koflator działa szybciej, 78% uznało jego zastosowanie za bardziej wygodne, a 72% uznało stosowanie takiego wsparcia za bardziej skuteczne niż odsysanie. Chatwin i Simonds również stwierdzili, że dodanie koflatora do konwencjonalnych metod oczyszczania dróg oddechowych z wydzieliny

DLA KOGO JEST TO URZĄDZENIE

Koflator BEz Tajemnic 

Koflator, zwany także asystorem kaszlu (ang. cough assist, mechanical insufflator-exsufflator) – urządzenie medyczne umożliwiające w sposób nieinwazyjny oczyszczać drogi oddechowe u osób z niewydolnym odruchem kaszlowym.

Koflatory umożliwiają w sposób nieinwazyjny na usunięcie wydzieliny dróg oddechowych, zapobiegając nadmiernemu ich nagromadzeniu, przez co zmniejszają ryzyka ich nadkażenia i infekcji.

Zasada działania urządzenia polega na podawaniu do dróg oddechowych powietrza pod dodatnim ciśnieniem i następnie, gwałtownej zmianie ciśnienia na ujemne (imitującej odruch kaszlu), co powoduje zasysanie wydzieliny dróg oddechowych i ich oczyszczanie. Uzyskiwane przy pomocy urządzenia przepływy w drogach oddechowych sięgają 270 l/min

Urządzenie znajduje zastosowanie u osób z niewydolnym odruchem kaszlowym, takich jak:

Jest też stosowany w leczeniu mukowiscydozy, jednakże w opinii autorytetów medycznych, nie ma on istotnego znaczenia w terapii tej grupy chorób[1] i nie jest zalecany w terapii przez Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy. Jego zastosowanie jest ograniczone do osób z chorobami neurologicznymi przebiegającymi z osłabieniem lub zanikiem odruchu kaszlu, w których to grupach chorych ma klinicznie udowodnione działanie. Polski dystrybutor zaleca jego zastosowanie także w przypadku mukowiscydozy, zaawansowanej rozedmy płuc i rozstrzeniach oskrzeli[2].

Koflatory mogą być stosowane zarówno przez maseczkę ustną, jaki i tracheostomię.

Przedstawiciele regionalni

Monika
Regionalny Przedstawiciel Medyczny
e-mail: m.wierzbowska@medseven.eu
kom.: +48 505 600 757

Radosław
Regionalny Przedstawiciel Medyczny

e-mail: r.grygiel@medseven.eu
kom.: +48 571 209 917

Grażyna
Regionalny Przedstawiciel Medyczny
e-mail: g.satlawa@medseven.eu
kom.: +48 571 209 918