W trosce o komfort Oddechu

Cough Assist Philips E70

Odwiedź Stronę sklepu

Zadbaj w chorobie o komfort

Sam dokonaj właŚciwego wyboru

Historia, zastosowanie

Udrażnianie dróg oddechowych
Wentylacja nieinwazyjna (NIV), nieinwazyjne wsparcie usuwania wydzieliny zostały opracowane podczas epidemii polio w 1940 i 1950 roku. W roku 1953 zostały wyprodukowane różne przenośne urządzenia wspierające kaszel (np. OEM Cofflater przenośna maszyna wspierania kaszlu, St Louis, MO, USA).

Zastosowanie asystora kaszlu

Koflator może być stosowane w trybie ręcznym lub automatycznym, przez maskę, ustnik lub rurkę tracheotomijną. Początkowo urządzenie jest skonfigurowane tak aby podać ciśnienia, które są tolerowane przez pacjenta. Ze wzrostem tolerancji ciśnienia są podnoszone i wspomagają skuteczny kaszel. Garstang badał pacjentów po urazie rdzenia i stwierdził, że 89% preferowało koflator do usuwania wydzieliny; 89% uważało również, że koflator działa szybciej, 78% uznało jego zastosowanie za bardziej wygodne, a 72% uznało stosowanie takiego wsparcia za bardziej skuteczne niż odsysanie. Chatwin i Simonds również stwierdzili, że dodanie koflatora do konwencjonalnych metod oczyszczania dróg oddechowych z wydzieliny

Why Training

GŁÓWNE
ZALETY

 • Poprawiona estetyka
 • Zmniejszony hałas
 • Graficzny interfejs użytkownika ułatwiający obsługę
 • Zwiększona mobilność
 • Dodatkowe opcje monitorowania

Wiele trybów terapii

  • Nowy dedykowany tryb IPPB
  • Tryb manualny
  • Tryby programowane automatyczne
  • Tryb wentylacji NIV

  Pozwalając na dodatkową wszechstronność i wiele opcji terapii.

CoughAssist E70 to mechaniczne urządzenie do wdmuchiwania i odsysania przeznaczone do nieinwazyjnego usuwania wydzieliny z płuc poprzez symulację naturalnego kaszlu. Podobnie jak w przypadku normalnego, głębokiego oddechu, CoughAssist stopniowo stosuje dodatnie ciśnienie powietrza (wdmuchiwanie), aby uzyskać dużą objętość powietrza w płucach.

Następnie urządzenie szybko odwraca przepływ powietrza, przechodząc na podciśnienie (wydychanie). Wynikający z tego wysoki przepływ wydechowy pomaga zmobilizować wydzieliny z dróg oddechowych, tak jak zrobiłby to głęboki, naturalny kaszel.

Wszechstronne oczyszczanie dróg oddechowych

\

Popraw ocenę kliniczną i raportowanie

Narzędzia do zarządzania danymi pomagają ocenić skuteczność terapii i umożliwiają podejmowanie lepszych decyzji klinicznych dotyczących stosowania pacjenta i ustawień leczenia. Uzyskaj najskuteczniejszy kaszel dzięki wglądowi w reakcję pacjenta na terapię za pomocą aplikacji CoughAssist, monitorując dane, w tym szczytowy przepływ kaszlu i saturację tlenem, a także analizując krzywe ciśnienia i przepływu.

GDY POTRZEBUJESZ WIĘCEJ

Użytkowanie

Kontrola i synchronizacja

Opatentowany, zintegrowany algorytm Cough-Trak daje pacjentom możliwość rozpoczęcia terapii. Wyzwalając wdech pacjenta, funkcja ta pomaga zsynchronizować terapię z wzorcem oddychania użytkownika, co pozwala na większą kontrolę nad terapią i bardziej komfortowe, naturalne leczenie.

 Elastyczność w prowadzeniu terapii


Trzy wysoce konfigurowalne tryby terapii dają możliwość lepszego dostosowania terapii do potrzeb pacjenta i ustawień leczenia; Ręczny, Auto, Zaawansowany Auto. Od pełnej ręcznej kontroli nad każdym aspektem leczenia przez lekarza lub opiekuna po w pełni zautomatyzowany tryb leczenia, w tym ustawienia ciśnienia, oddechy przed terapią i cykle kaszlu.

Wiele nieinwazyjnych opcji interfejsu pacjenta

Zamiast wprowadzać cewnik ssący do dróg oddechowych, CoughAssist dostarcza terapię przez maskę na twarz, ustnik lub prosty adapter, który umożliwia działanie urządzenia z rurką dotchawiczą lub tracheotomiczną.